Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi byla založena v roce 1993 v Brně s cílem pomáhat těm nejchudším z chudých. Proto Nadace úzce spolupracuje s indickou řeholí Misionářky lásky, kterou v Kalkatě založila svatá Matka Tereza. Tyto sestry a bratři jsou známy svou obětavostí, s jakou pracují pro chudé, a také svou velkou skromností, nenáročností a evangelijní chudobou.

Od ro­ku 1999 poslala Nadace Mi­sionář­kám lásky do indické Kal­ka­ty 34 vel­ko­objemových kontejnerů s více než 367,2 tunami zboží v cel­ko­vé hodnotě přes 101 milionů korun. Kontejnery obsahují zdra­vot­nic­ký materiál: obvazy, gázu, vatu, injekční jehly a stříkačky, infúzní soupravy, léky a léčiva, vitamíny, hroznový cukr Glukopur, dezinfekci do ran, invalidní vozíky, berle, kojenecké lahve, aj.

Tento zdravotnický materiál využívají Misionářky lásky především ve střediscích pro malomocné a ve svých ošetřovnách.

Výroční zprávy
0
Dobrovolníků
0
Podporovaných center
0
Zaslaných kontejnerů
0M Kč
Celková hodnota pomoci

CO DĚLÁME

Zasílání pomoci

Chudým a nemocným na okraji společnosti zasíláme zdravotnický materiál ve velkoobjemových kontejnerech.

Pomoc na místě

Naši pomoc na místě v Indii rozdělují sestry Matky Terezy zvané Missionaries of Charity (M.C.) / Misionářky lásky, které slouží nejchudším z chudých, o které se nikdo jiný nestará, bez ohledu na jejich rasu, náboženství, národnost, pohlaví.

Ochrana lidského života

Snažíme se také o ochranu lidského života ve všech jeho formách.

KAM SMEŘOVALA NAŠE POMOC V ROCE 2021

V roce 2021 jsme do Indie z důvodu pandemie odeslali namísto velkoobjemového kontejneru finanční dar ve výši 497,965,44 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se do pomoci nejchudším z chudých v Indii jakýmkoliv způsobem zapojili. Prosíme další lidi dobré vůle, aby pomohli Misionářkám lásky při odstraňování utrpení co největšího počtu z jedné miliardy lidí, které bída ohrožuje na životě.

ZMĚŇ NĚKOMU DNES ŽIVOT

Změnit život netrvá dlouho, kontaktujte nás a zapojte se do našich projektů.

POMOZTE
DARUJTE