Poděkování za 32. kontejner

Jak jsem pochopila, sestra Maria Rua, MC vám vysvětlila, jakým způsobem byla zásilka použita a zejména, jak důležité jsou tyto materiály pro naše centra. Protože je lékařkou, ví, co je nejpotřebnější a nejnaléhavější.