Jak s námi můžete spolupracovat při záchraně opuštěných a bezbranných?

Od Misionářek lásky v Kalkatě jsme se dozvěděli, že jsme v současné době jedinou organizací, která posílá sestrám Misionářkám lásky do Indie zdravotnický materiál v takto velkém objemu. V tomto směru jsou na naší pomoci přímo závislé. Proto se snažíme jejich potřebám vycházet maximálně vstříc.

MOŽNOSTI:

  • Přispějte jednorázově

  • Pomáhejte pravidelně nastavením trvalého příkazu

Bankovní spojení

Adresa banky:
Česká spořitelna, a.s., Kounicova 952/4, 602 00 Brno-střed-Veveří

Příspěvky na zdravotnický materiál pro svěřence Misionářek lásky v Indii:
Číslo účtu: 202 886 9399 / 0800 (veřejná sbírka)

Příspěvky na zdravotnický materiál pro svěřence Misionářek lásky v Indii – platby ze zahraničí:
Swift code: GIBA CZ PX
IBAN: CZ59 0800 0000 0020 2886 9399

 

Upozornění dárcům

Poděkování, které dárcům posíláme, je podle zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů dokladem k ročnímu da­ňo­vé­mu zvýhodnění:

  1. Zaměstnancům se za uplynulý rok část daru vrátí snížením daně, pokud si o ně zažádají do poloviny února ve své mzdové účtárně.
  2. Podnikatelé si mohou o darovanou částku snížit základ daně v přiznání k dani z příjmů.
  3. Abychom Vám mohli písemně potvrdit přijetí daru, prosíme Vás o vy­pl­nění adresy a částky na pou­káz­kách typu “A” HŮLKOVÝM PÍSMEM A VÝRAZNOU ČERNOU BARVOU. Ve zprávě pro pří­jemce nám vždy, prosíme, uveďte, pokud nechcete, abychom Vám pí­sem­ně odpovídali anebo jiné Vaše požadavky.
  4. Potřebujete-li potvrzení u příspěvků zasílaných z Vašeho účtu, nebo u příspěvků zasílaných složenkou přes vlastní účet u ně­kte­ré­ho peněžního ústavu, sdělte nám, prosíme, své jméno, adresu, datum, způsob zaslání a výši Vašeho příspěvku, a to buď emailem, do­pi­sem, telefonicky anebo textovou zprávou na pří­ka­zu k úhradě. Potvrzení Vám rádi vystavíme.

Vážení dárci, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation; dále jen GDPR). V dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů v Nadaci sv. Františka z Assisi/nařízení GDPR“, který si můžete stáhnout ve formátu pdf, shrnujeme, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

0
Dobrovolníků
0
Podporovaných center
0
Zaslaných kontejnerů
0M Kč
Celková hodnota pomoci